POROSIT LIBRIN

Për të  poseduar librin: Terrori i Serbisë Pushtuese Mbi Shqiptarët 1844-1999, në  formë fizike , Libri është në 8 gjuhë botërore .
Mjetet mund t’i derdhni në këtë konto bankare :
Çmimi 100 Euro + dërgesa postare.

Të dhënat e nevojshme ( Emri, Mbiemri, Adresa, Qyteti, Shteti, Kodi postar ) si dhe fletëdëshmia e pagesës (foto ) i dërgoni në emailen : nusretpllana@hotmail.com

Mjetet që grumbullohen nga shitja e librit shkojnë për ribotimin e tij.