Asociacioni i kriminologëve dhe kriminalistëve të Kosovës, mbajtën Tryezë shkencore me titull: “Krimet kundër njerëzimit të sansksionuara me të drejtën ndërkombëtare penale, si gjenocidi, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës në Republikën e Kosovës 1998-1999”.

 Asociacioni i kriminologëve dhe kriminalistëve të Kosovës, mbajtën Tryezë shkencore me titull: “Krimet kundër njerëzimit të sanksionuara me të drejtën…

Continue reading →