Një libër me përmbajtje të frikshme që meriton shumë vëmendje. Puna e Dr. Pllanës është për t'u mirëseardhur si një çlirim nga sekreti i historiografive zyrtare të së shkuarës si në Shqipëri ashtu edhe në Serbi.

FALEMINDERIT PËR MBËSHTETJEN / THANK YOU FOR THE SUPPORT